Wzmocnienie belek w konstrukcji żelbetowej estakady suwnicy

Nasze doświadczenie to wzmocnienia żelbetowych elementów konstrukcji nośnych, wzmocnienia podłoży, naprawy podtorzy, przebudowy i rekonstrucje betonów w zbiornikach i budowlach wodnych.


Naprawa szyn na nabrzeżu przeładunkowym terminalu morskiego


Wypełnianie iniekcyjne pustek pod szynami


W trakcie naprawy podtorza na nabrzeżu przeładunkowym terminalu morskiego


Stan po naprawie podtorza na nabrzeżu przeładunkowym terminalu morskiego


Przebudowa ścian komór filtracyjnych w zakładzie produkcji wody do picia


Betonowanie w trakcie wymiany płyt na skarpie zapory


Betonowanie w trakcie wymiany płyt na skarpie zapory

_________________________________________________
Wszelkie Prawa Zastrzeżone OTiK 2003