Antkiewicz J., Tężycki W., Wpływ oceny przydatności betonu do naprawy na sprawny przebieg modernizacji zbiornika wody do picia, VI Ogólnopolska konferencja naukowo - techniczna Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, 29 czerwca - 1 lipca 2011

Grucel S., Modernizacja zbiorników wody pitnej dla Jaworzna, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, styczeń – luty 2011.

Konieczna renowacja, Wodociągi Kanalizacja, 11/2010, Poznań

Antkiewicz J., Tężycki W., Trwałość i przyczepność napraw wykonanych na betonowych ekranach zapór ziemnych, Druga konferencja naukowo-techniczna Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników nizinnych JEZIORSKO 2007, Uniejów, 24-25 maja 2007

OTiK - wyburzanie bezpieczne i bezgłośne, Forum Budowlane 7/2007

Michalak E., Tężycki W., Długoterminowe badania korozji zbrojenia w zarysowanych belkach żelbetowych naprawionych metodą iniekcji, XIV seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, czerwiec 2004

Olszamowski Z., Tężycki W., Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych zapory Wisła-Czarne, Inżynieria i Budownictwo 3/2004, marzec 2004

Michalak E., Tężycki W., Czy poprawne wykonanie naprawy gwarantuje poprawę ochrony antykorozyjnej zbrojenia?, X Jubileuszowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Kielce, 16-18 czerwca 2003

Michalak E., Tężycki W., Postęp karbonatyzacji - ważny parametr techniczny zapraw naprawczych stosowanych w remontowaniu żelbetu w hydrotechnice, X Jubileuszowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Kielce, 16-18 czerwca 2003

Michalak E., Tężycki W., Właściwości dyfuzyjne - istotne cechy zapraw naprawczych stosowanych w remontowaniu żelbetu w mostach, XIII seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 17-18 czerwca 2003

Tężycki W., Beton konstrukcyjny o zaawansowanych właściwościach ochronnych dla zbrojenia, Warsztaty naukowe "Nowe materiały i technologie w budownictwie komunikacyjnym", Brenna, 24-27 luty 2003

Tężycki W., Wpływ antykorozyjnego dodatku do betonu na korozję zbrojenia w belkach nasączanych solanką - wyniki badań długoterminowych, XIII seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 17-18 czerwca 2003

Michalak E., Tężycki W., Długoterminowa kontrola działania powłok ochronnych zawierających migrujące inhibitory korozji, XII seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 11-12 czerwca 2002

Page K.M., Phenomenal Phoenix! Scenes from the ICRI 2002 Fall Covention, Concrete Repair Bulletin, November/December 2002, USA

Repair of Wisla-Czarne Dam Concrete Structures, Concrete Repair Bulletin, November/December 2002, USA

Michalak E., Tężycki W., Badania terenowe wpływu systemów naprawczych na korozję zbrojenia w mostach, XI seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 26-27 czerwca 2001

Antkiewicz J., Siwowski T., Wpływ sposobu zastosowania zaprawy naprawczej PCC na jej skażenie przez chlorki - wyniki testu, X seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 6-7 czerwca 2000

Madaj A., Martinola G., Tężycki W., Właściwości materiałów i projektowanie warstw naprawczych wiaduktu Isarco, Materiały Budowlane 12'2000, grudzień 2000

Madaj A., Rewiako W., Zastosowanie zapraw naprawczych zawierających inhibitory korozji MCI do remontu wiaduktu, Drogownictwo nr 7, lipiec 2000

Martinola M., Rosignoli D., Tężycki W., Wysokowartościowe betony naprawcze w remontach elementów konstrukcji mostów autostradowych, Materiały Budowlane 11'2000, listopad 2000

Michalak E., Tężycki W., Innowacyjne systemy naprawcze w zrealizowanym remoncie konstrukcji żelbetowych zapory wodnej, XII Konferencja Techniczna "KONTRA 2000" Trwałość Budowli i Ochrona Przed Korozją, Warszawa-Zakopane, 23-26 maja 2000

Rosignoli D., Tężycki W., Ocena właściwości antykorozyjnych MuCIS® w rozwoju materiałów naprawczych do żelbetu, Materiały Budowlane 11'2000, listopad 2000.

Siwowski T., Tężycki W., Nowoczesne materiały i systemy naprawcze w remoncie mostu autostradowego przez rzekę Pad we Włoszech, X seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 6-7 czerwca 2000.

Tężycki W., Antykorozyjne właściwości zapraw naprawczych, Kurs II stopnia "Projektowanie i nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na betonowych obiektach mostowych", IBDiM, Warszawa 2000.

Tężycki W., Estetyczne aspekty korozji stali zbrojeniowej, X seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 6-7 czerwca 2000.

Bastian S., Greuner M., Tężycki W., MCI - nowa technika antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia w żelbecie, Inżynieria i Budownictwo 1'99, styczeń 1999.

Antkiewicz J., Rosignoli D., Tężycki W., Właściwości ochronne dla zbrojenia zapraw naprawczych zawierających migrujące cząsteczki inhibitora korozji stali MCI, XI Konferencja Naukowo Techniczna "KONTRA 98" Trwałość Budowli i Ochrona Przed Korozją, Warszawa-Zakopane, 14-17 maja, 1998.

Antkiewicz J., Tężycki W., Naprawy uszkodzeń konstrukcji żelbetowej zbiorników uśredniająco-wyrównawczych bez wyłączania ich z eksploatacji na przykładzie oczyszczalni ZWCh "Elana" w Toruniu, IX konferencja "OKTRA'92" Zabezpieczenia Powierzchniowe oraz Uszczelnianie Konstrukcji Budowlanych, Wrocław, 1992.

Antkiewicz J., Tyc L.J., Uszczelnienia pracujących pęknięć monolitycznych zbiorników żelbetowych wykorzystywanych do uzdatniania wody w przemyśle i energetyce. IX konferencja OKTRA 92, Wrocław, 1992

Kabrede H.A., Betoninstandsetzung. Kleckerndes Klärwerk. Besonderheiten bei der Instandsetzung einer wassertechnischen Anlage, Bausubstanz 2/91, Niemcy

_________________________________________________
Wszelkie Prawa Zastrzeżone OTiK 2003