OTiK Sp. z o.o. w Gdyni
Istnieje od 1988 roku

Członek DHBV
- Niemieckiego Związku
Ochrony Budowli i Drewna
Członek ICRI
- Miedzynarodowego Instytutu Naprawy Betonu
Rekomendacja PZITB
- Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa


Wykonujemy na terenie całego kraju remonty konstrukcji żelbetowych: iniekcje uszczelniające, hydroizolacje, klejenie, wypełnianie pustek, naprawy, izolacje, wzmocnienia, antykorozję, szpachlowanie materiałami typu PCC, uszczelnianie i powłoki wodoszczelne, rekonstrukcje, modernizacje i renowacje betonowych umocnień grobli, żelbetu, ubytków betonu, dylatacji, rys, pęknięć, złącz, szczelin dylatacyjnych, zbiorników wody pitnej, ujęć i stacji uzdatniania wody do picia, oczyszczalni ścieków, zapór, tuneli, mostów i wiaduktów.