Lokalizacja ognisk korozji zbrojenia przez pomiar rozkładu potencjału i rezystancji otuliny (współpraca z Katedrą Mostów Politechniki Rzeszowskiej).

Standardowo, we własnym zakresie wykonujemy podstawowe czynności niezbędne dla: prawidłowego rozpoznania uszkodzeń budowli betonowych i żelbetowych, oceny właściwości ochronnych betonu, projektowania napraw i kontroli realizacji robót.
Badania połączeń spawanych, przyczyn pęknięć i awarii elementów stalowych wykonuje dla nas Przedsiębiorstwo Specjalistyczne DRACO s.c.

Patrz także: BADANIA


Pomiary grubości otuliny zbrojenia.


Ocena głębokości karbonatyzacji (widoczny ubytek korozyjny porzekroju pręta zbrojeniowego przechodzącego przez zarysowanie betonu).


Szacunkowa ocena zawartości chlorków w betonie (widoczne miejsca po rdzeniach pobranych
do badań laboratoryjnych).


Pomiar konsystencji mieszanki betonowej.Pomiar przyczepności warstwy naprawczej do podłoża metodą pull-off
(widoczne zerwanie w betonie podłoża).Rdzenie pobrane metodą pull-off z warstw naprawczych i wyrównawczych.


Miejsce odwiertu wykonanego w celu kontroli dokładności iniekcji
(kontrola wypełnienia rysy iniektem).

________________________________________________
Wszelkie Prawa Zastrzeżone OTiK 2003