6-letnie badania terenowe trwałości warstw ochronnych na betonie, w warunkach ekspozycji powierzchni w strefie falowania zapory wodnej (powierzchnie testowe w badanych warunkach ekspozycji).

Przy okazji wykonania robót naprawczych prowadzimy własne badania, których celem jest m.in. poznanie remontowanych budowli i mechanizmów powstania uszkodzeń oraz trwałości powłok i napraw.

Szczególne znaczenie zajmują tu badania poświęcone wpływowi napraw na korozję zbrojenia w budowlach oraz właściwościom ochronnym materiałów naprawczych dla stali zbrojeniowej. Badania te prowadzone są wspólnie z Katedrą Mostów Politechniki Rzeszowskiej.

Patrz także: PUBLIKACJE
REMONT ZAPORY WISŁA-CZARNE


Badania trwałości impregnatów naniesionych na płyty betonowe w warunkach ekspozycji powierzchni w strefie falowania zapory wodnej.


Pomiary elektrochemiczne rezystancji otuliny i rozkładu potencjału korozyjnego
realizowane przy współpracy z Katedrą Mostów Politechniki Rzeszowskiej.


Badania trwałości warstw wyrównawczych i ochronnych na betonie.


Badania terenowe prędkości karbonatyzowania zapraw naprawczych
Badania trwałości warstw naprawczych na betonie.


Długoterminowe badanie rozwoju korozji zbrojenia otulonego
betonem wyeksponowanym na chlorki


Próbki do badania wpływu metody nanoszenia zaprawy naprawczej PCC
na jej skażenie przez chlorki migrujące z podłoża betonowegoBadanie korozji powstającej przy przechodzeniu prętów zbrojeniowych
przez granicę różnych ośrodków


6-letnie badania terenowe trwałości warstw ochronnych wyeksponowanych na warunki strefy falowania zapory wodnej (zaznaczone położenie powierzchni testowych).


6-letnie badania terenowe trwałości warstw ochronnych j.w.
(zróżnicowany stan powierzchni testowych po zakończeniu badań).


_________________________________________________
Wszelkie Prawa Zastrzeżone OTiK 2003