1. Antkiewicz J., Rosignoli D., Tężycki W., Właściwości ochronne dla zbrojenia zapraw naprawczych zawierających migrujące cząsteczki inhibitora korozji stali MCI, XI Konferencja Naukowo Techniczna "KONTRA 98" Trwałość Budowli i Ochrona Przed Korozją, Warszawa-Zakopane, 14-17 maja, 1998.

2. Antkiewicz J., Siwowski T., Wpływ sposobu zastosowania zaprawy naprawczej PCC na jej skażenie przez chlorki - wyniki testu, X seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 6-7 czerwca 2000.

3. Bastian S., Greuner M., Tężycki W., MCI - nowa technika antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia w żelbecie, Inżynieria i Budownictwo 1'99, styczeń 1999.

4. Madaj A., Martinola G., Tężycki W., Właściwości materiałów i projektowanie warstw naprawczych wiaduktu Isarco, Materiały Budowlane 12'2000, grudzień 2000.

5. Madaj A., Rewiako W., Zastosowanie zapraw naprawczych zawierających inhibitory korozji MCI do remontu wiaduktu, Drogownictwo nr 7, lipiec 2000.

6. Martinola M., Rosignoli D., Tężycki W., Wysokowartościowe betony naprawcze w remontach elementów konstrukcji mostów autostradowych, Materiały Budowlane 11'2000, listopad 2000.

7. Michalak E., Tężycki W., Badania terenowe wpływu systemów naprawczych na korozję zbrojenia w mostach, XI seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 26-27 czerwca 2001.

8. Michalak E., Tężycki W., Czy poprawne wykonanie naprawy gwarantuje poprawę ochrony antykorozyjnej zbrojenia?, X Jubileuszowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Kielce, 16-18 czerwca 2003.

9. Michalak E., Tężycki W., Długoterminowa kontrola działania powłok ochronnych zawierających migrujące inhibitory korozji, XII seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 11-12 czerwca 2002.

10. Michalak E., Tężycki W., Innowacyjne systemy naprawcze w zrealizowanym remoncie konstrukcji żelbetowych zapory wodnej, XII Konferencja Techniczna "KONTRA 2000" Trwałość Budowli i Ochrona Przed Korozją, Warszawa-Zakopane, 23-26 maja 2000.

11. Michalak E., Tężycki W., Postęp karbonatyzacji - ważny parametr techniczny zapraw naprawczych stosowanych w remontowaniu żelbetu w hydrotechnice, X Jubileuszowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Kielce, 16-18 czerwca 2003.

12. Michalak E., Tężycki W., Właściwości dyfuzyjne - istotne cechy zapraw naprawczych stosowanych w remontowaniu żelbetu w mostach, XIII seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 17-18 czerwca 2003.

13. Rosignoli D., Tężycki W., Ocena właściwości antykorozyjnych MuCISŽ w rozwoju materiałów naprawczych do żelbetu, Materiały Budowlane 11'2000, listopad 2000.

14. Siwowski T., Tężycki W., Nowoczesne materiały i systemy naprawcze w remoncie mostu autostradowego przez rzekę Pad we Włoszech, X seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 6-7 czerwca 2000.

15. Tężycki W., Estetyczne aspekty korozji stali zbrojeniowej, X seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 6-7 czerwca 2000.

16. Tężycki W., Wpływ antykorozyjnego dodatku do betonu na korozję zbrojenia w belkach nasączanych solanką - wyniki badań długoterminowych, XIII seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 17-18 czerwca 2003.

17. VHDRSŽ Nowa generacja materiałów do naprawy i ochrony żelbetu oferuje wydłużenie życia konstrtukcji, "OTiK" Spółka z o.o., Gdańsk, kwiecień, 2000.

_________________________________________________
Copyrights by OTiK 2003