ZAMÓWIENIA WYKONANE PRZEZ OTiK GDYNIA Strona główna <<

     Budowle wodne

·      Naprawa płyt ekranu zapory czołowej zbiornika wodnego Poraj w km 0+400, RZGW w Poznaniu.

·      Remont wieży przelewowej, sztolni, wieży spustów, kładki i galerii wokół budynku sterowni na zaporze zbiornika wodnego Poraj RZGW w Poznaniu.

·      Remont pompowni nr 2 zbiornika wodnego Poraj RZGW w Poznaniu.

·      Modernizacja zapory czołowej w Goczałkowicach - płyty betonowe i parapet, GPW w Katowicach.

·      Remont skrzyni zrzutowej pompowni P2 w Żywcu, RZGW w Krakowie.

·      Remont parapetu falochronu zapory głównej i kładki łączącej zaporę z wieżą spustów zbiornika wodnego Przeczyce RZGW w Gliwicach.

·      Naprawa nieszczelności w dylatacjach upustu dennego oraz doszczelnienie przesiąków w komorze zasuw wieży upustów zbiornika wodnego Przeczyce.

·      Remont ekranu żelbetowego zapory czołowej i umocnień betonowych kierownicy zbiornika wodnego Elektrowni "Rybnik".

·      Naprawa pęknięć żelbetowych elementów prefabrykowanych na Falochronie Wyspowym Wschodnim w Porcie Północnym w Gdańsku, Hydrobudowa S.A.

·      Remont koryta przelewu stokowego i muru parapetowego zapory zbiornika wodnego w Wiśle-Czarnem, RZGW w Gliwicach.

·      Remont i uszczelnienie konstrukcji żelbetowych galerii komunikacyjnej i kontrolnej, przelewu stokowego i komory zasuw zapory zbiornika wodnego Wisła-Czarne RZGW w Gliwicach.

·      Remont ekranu żelbetowego i korony zapory zbiornika wodnego Wisła Czarne.

Olszamowski Z., Tężycki W., Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych zapory Wisła-Czarne, Inżynieria i Budownictwo 3/2004, marzec 2004.
Michalak E., Tężycki W., Innowacyjne systemy naprawcze w zrealizowanym remoncie konstrukcji żelbetowych zapory wodnej, XII Konferencja Techniczna "KONTRA 2000", Warszawa-Zakopane, 23-26 maja 2000
Repair of Wisla-Czarne Dam Concrete Structures, Concrete Repair Bulletin, November/December 2002, USA

·      Naprawa uszkodzeń i zabezpieczenie powierzchni zewnętrznej konstrukcji żelbetowej budynku zamknięć spustów zapory zbiornika wodnego Przeczyce, RZGW w Gliwicach.

·      Naprawa uszkodzeń powierzchni konstrukcji żelbetowej jazu piętrzącego na rzece Drwęcy, PWiK w Toruniu.

 

     Zbiorniki wody do picia i obiekty wodociągowe

·      Remont zbiorników okrągłych wody czystej nr 3 i 4 oraz wymiana armatury, rurociągów i zmiana sposobu sterowania armaturą zaporową w komorze zasuw, Odział Sieci "Zbiorniki Stoki" Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. - w trakcie wykonania

·      Remont zbiorników wieżowych wody gospodarczej GOCZA I w Zakładzie Uzdatniania Wody "Goczałkowice".

·      Wykonanie mineralnej posadzki bezspoinowej w galerii rurociągów technologicznych budynku filtrów Stacji Uzdatniania Wody "Bibiela".

·      Uszczelnienie przecieków wody metodą iniekcji ciśnieniowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody na ul. Wałeckiej oraz w komorze między zbiornikami wody pitnej w Dolaszewie, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile.

·      Modernizacja komór i zbiorników wody pitnej Warpie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie - etap I w trakcie realizacji.

Konieczna renowacja, Wodociągi Kanalizacja, 11/2010, Poznań

·      Remont wewnętrznego płaszcza zbiornika żelbetowego na wodę pitną przy ul. Lubuskiej Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji.

·      Remont zbiorników okrągłych wody czystej nr 5 i 6 Zbiorniki Stoki przy ul. Pomorskiej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.

·      Wymiana armatury, rurociągów i zmiana sposobu sterowania armaturą zaporową w komorze zasuw zbiorników nr 5 i 6 Zbiorniki Stoki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.

·      Remont żelbetowych zbiorników A i D wody do picia w Dolaszewie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile.

·      Remont konstrukcji żelbetowych zbiorników wstępnych wieżowych i filtrów kontaktowych Zakładu Produkcji Wody Dziećkowice w Imielinie.

·      Czyszczenie metodą hydrodynamiczną, malowanie i dezynfekcja powierzchni wewnętrznej i instalacji stalowych dwóch zbiorników wody pitnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.

·      Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowych wokół belek w konstrukcji Filtrów Węglowych linii ozonowania wody i węgla aktywnego w Zakładzie Produkcji Wody Goczałkowice, KPBP Budus S.A.

·      Remont konstrukcji żelbetowej 8 zbiorników wody do picia Oddziału Sieci Magistralnej "Czarny Las" w Rudzie Śląskiej, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach.

·      Naprawa dylatacji konstrukcyjnych zbiorników wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody w Kozłowej Górze.

·      Uszczelnienie i sklejenie pęknięć konstrukcji żelbetowej podziemnego zbiornika wody pitnej na terenie Zakładu Produkcji Wody przy ul. Królewieckiej EPWiK w Elblągu.

·      Naprawa uszkodzeń konstrukcji żelbetowej filtrów węglowych segmentu IV Stacji Uzdatniania Wody w Mysłowicach - Imielinie realizowanej w ramach zadania "Wodociąg Grupowy Dziećkowice", Zarząd Inwestycji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach.

·      Naprawa uszkodzeń konstrukcji żelbetowej pulsatorów wód popłucznych i zbiorników zagęszczania osadu Zakładu Produkcji Wody w Goczałkowicach.

·      Remont zbiorników podfiltrowych wody czystej: południowo-wschodniego i północno-zachodniego w Zakładzie Produkcji Wody GPW Kozłowa Góra w Wymysłowie.

·      Wykonanie naprawy oraz uszczelnienie przecieków metodą iniekcji wysokociśnieniowej zbiornika na wodę pitną Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobzie.

·      Wykonanie napraw, przebudowy i zabezpieczenia konstrukcji żelbetowej komór filtrów Stacji Uzdatniania Wody w Kozłowej Górze.

·      Naprawa uszkodzeń konstrukcji żelbetowej ścian i dna oraz wypełnienie kawern i konsolidacja podłoża pod dnem zbiornika wody pitnej Oddziału Sieci Magistralnej GPW w Mikołowie.

·      Rekonstrukcja i uszczelnienie żelbetowego kanału podłużnego koryta napływowego hali filtrów Stacji Uzdatniania Wody GPW w Strumieniu.

·      Uszczelnienie przejść rurociągów i konstrukcji studzienki na terenie ujęcia wody Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu.

·      Uszczelnienie niecki żelbetowej basenu krytej pływalni przy ul. Wojska Polskiego, WPRI w Suwałkach.

·      Naprawa uszkodzeń oraz zabezpieczenie powierzchni żelbetowego koryta napływowego Stacji Uzdatniania Wody w Marciszowie WPWiK w Wałbrzychu.

 

     Zbiorniki w przemyśle i oczyszczalniach ścieków

·      Remont piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków Radocha II RPWiK w Sosnowcu.

·      Doszczelnienie dylatacji przegubowej ściany osadnika wstępnego oraz płyty dennej i ścian pompowni części pływających i pompowni osadu wstępnego Oczyszczalni Ścieków Śródmieście w Zabrzu.

·      Naprawa uszkodzeń ściany zbiornika solanki Elektrociepłowni Tychy S.A.

·      Uszczelnienie i zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych Akcelatorów nr 1 i 2, zbiornika pulpy oraz stropu w budynku Wydziału Gospodarki Wodnej Elektrowni Łaziska.

Antkiewicz J., Tyc L.J.: Uszczelnienia pracujących pęknięć monolitycznych zbiorników żelbetowych wykorzystywanych do uzdatniania wody w przemyśle i energetyce. IX konferencja OKTRA 92, Wrocław, 1992

·      Uszczelnienie i remont konstrukcji żelbetowej dwóch osadników wtórnych na terenie oczyszczalni ścieków Z.W.Ch. Elana w Toruniu.

Kabrede H.A., Betoninstandsetzung. Kleckerndes Klärwerk. Besonderheiten bei der Instandsetzung einer wassertechnischen Anlage, Bausubstanz 2/91
Antkiewicz J., Tężycki W., Naprawy uszkodzeń konstrukcji żelbetowej zbiorników uśredniająco-wyrównawczych bez wyłączania ich z eksploatacji na przykładzie oczyszczalni ZWCh “Elana” w Toruniu, IX konferencja "OKTRA’92”, Wrocław, 1992

·      Remont osadnika żużla - etap 1 - uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych, Elektrociepłownia Tychy S.A.

·      Remont uszkodzeń części nadziemnej zbiornika żelbetowego 5100-S 27/PWS oczyszczalni ścieków Gdańskich Zakładów Rafineryjnych.

·      Zamknięcie szczelin dylatacyjnych na osadniku zrzutowym Ob. 10.1 na terenie Kopalni Węgla Kamiennego "Budryk".

·      Naprawa uszkodzeń zagęszczacza osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Z.W.Ch. Elana w Toruniu.

·      Wykonanie wykładziny wyrównawczo-ochronnej na ścianach wewnętrznych piaskownika i kanałów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków "Dolna" w Jastrzębiu, Hydrobudowa.

·      Wykonanie izolacji powierzchni wewnętrznej zbiornika wody przemysłowej Zakładów Przemysłu Wełnianego "Tomtex" w  Tomaszowie Mazowieckim.

·      Uszczelnienie przecieków przez odcinki pionowe dylatacji konstrukcyjnych kanału wody chłodzącej turbin kondensacyjnych Zakładów Azotowych "Puławy".

·      Naprawa uszkodzeń konstrukcji żelbetowej osadnika wielokomorowego typu borsiga Cukrowni "Wschowa".

·      Zabezpieczenie powierzchni zewnętrznej ścian żelbetowych komory napowietrzania na terenie oczyszczalni ścieków Z.W.Ch. Elana w Toruniu.

·      Naprawa uszkodzeń wnętrza komór neutralizacji i komory czerpnej oraz uszczelnienie przejść rurociągów ściany wspólnej komór i pompowni na terenie zakładowej oczyszczalni ścieków pogalwanizacyjnych PPM "Pomet - 2" we Wronkach.

·      Uszczelnienie pęknięć zbiornika WKFO Oczyszczalni Ścieków w Jastrzębiej Górze, Hydrobudowa S.A..

·      Uszczelnienie szwów roboczych i dylatacji reaktora biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Jastrzębiej Górze, Insbud Sp z o.o. w Gdyni.

·      Naprawa wybranych uszkodzeń komory napowietrzania na terenie oczyszczalni ścieków Elana S.A. w Toruniu.

·      Uszczelnienie rys i pęknięć kopuły ZKF na budowie oczyszczalni ścieków WPWiK w Elblągu.

·      Uszczelnienie dylatacji obwodowej zbiornika uśredniającego oczyszczalni ścieków Zakładów Włókien Chemicznych ELANA w Toruniu.

·      Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wewnętrznej basenu myjni "Litpol" Sp. z o.o. w Suwałkach.

·      Wykonanie wykładziny elastycznej wodoszczelnej wewnątrz Akcelatora nr 2 Elektrowni Łaziska.

·      Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych, rys i pęknięć ścian osadników cylindrycznych nr 1, 2 i 3 oczyszczalni ścieków WPWiK w Elblągu.

·      Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych, rys i pęknięć ścian kanału kaskadowego na budowie oczyszczalni ścieków WPWiK w Elblągu.

·      Naprawa uszkodzeń i uszczelnienie konstrukcji żelbetowej zbiornika wyrównawczego PWiK w Ostrołęce.

·      Uszczelnienie odcinkow dylatacji konstrukcyjnych w ścianach trzech żelbetowych komór napowietrzania oczyszczalni ścieków WPWiK w Elblągu.

·      Wykonanie wodoszczelnego i ochronnego laminatu elastycznego na powierzchni wewnętrznej koryta łączącego i kanału obwodowego akcelatora 2900 Ma-1a Rafinerii Gdańskiej.

·      Uszczelnienie przecieków w konstrukcji zbiornika żelbetowego wody zdekarbonizowanej Zespołu  Elektrowni "Ostrołęka".

·      Kompleksowa naprawa ściany żelbetowej oddzielającej komorę pomp od komory ścieków przepompowni ZWiK w Czarnkowie.

·      Naprawa uszkodzeń zbiornika Imhoffa oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu WPWiK w Poznaniu.

·      Remont (usunięcie istniejących uszkodzeń) zbiorników żelbetowych: 2900 MA-1A,  2900 S1, 2900 S6 i 2900 S7 Gdańskich Zakładów Rafineryjnych.

·      Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników retencyjnych popiołu Elektrowni "Bełchatów" w Rogowcu.

 

     Pozostałe konstrukcje budowlane

·      Uszczelnienie przecieków wody gruntowej w tunelu magistrali sieci ciepłowniczej 2xDN900 pod Wisłą Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie.

·      Roboty wykończeniowe i konserwujące beton remontowanych podpór estakady rurociągu DN 900 w Strumieniu i Pawłowicach, Hydrobudowa S.A.

·      Naprawa podtorzy dźwigowych Nabrzeża Francuskiego w Porcie Handlowym Gdynia, Draco Gdańsk.

·      Wzmocnienie konstrukcji żelbetowej stropu hali pomp w Zakładzie Produkcji Wody GPW Kozłowa Góra, profilami ze stali ocynkowanej.

·      Remont konstrukcji żelbetowej rząpi wód popłucznych segmentu 3 na terenie KWK "Budryk", Hydrobudowa.

·      Wykonanie iniekcyjne izolacji termicznej przestrzeni pomiędzy rurą ochronną stalową fi 600, a rurociągami tłocznymi PE 2 x fi 160 na moście drogowym przez rzekę Wisłę w Goczałkowicach - Zdroju,  Hydrobudowa S.A.

·      Naprawa wybranych uszkodzeń konstrukcji żelbetowej skrajni mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Goczałkowicach - Zdroju.

·      Uszczelnienie konstrukcji żelbetowej tunelu dla pieszych przy ul. Łąkowej w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

·      Naprawa uszkodzeń podpór żelbetowych estakady rurociągu DN 1800 w Kaniowie, Hydrobudowa S.A.

·      Naprawa uszkodzeń konstrukcji żelbetowej tuneli nawęglania i tunelu na wydziale K7 na terenie Ciepłowni Tychy.

·      Naprawa uszkodzeń konstrukcji żelbetowej estakady Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Barlinku.

·      Klejenie pęknięć skurczowych płyty fundamentu CCR Gdańskich Zakładów Rafineryjnych, Hydrobudowa S.A.

·      Roboty naprawcze i uszczelniające tunele nawęglania (bunkier szczelinowy), tunel kablowy, zmiękczalnię, zbiornik węgla kotła nr 3, sprężarkownię, komin "niższy" i budynek odolejania Ciepłowni Tychy.

·      Klejenie pęknięć i wzmocnienie ram podporowych czopuchów kominów doklejanymi profilami stalowymi na terenie Elektrowni "B" Zespołu Elektrowni Ostrołęka.

·      Naprawa uszkodzeń konstrukcji żelbetowej mostu nad ujęciem wody w Kozłowej Górze, GPW w Katowicach.

·      Uszczelnienie fundamentów wywrotnic i tuneli nawęglania Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie.

·      Zabezpieczenie antykorozyjne estakad pod rurociągi z KAR-u do Wu-9  i w kierunku Lubienia, Elektrownia "Bełchatów" w Rogowcu.

·      Usunięcie uszkodzeń i malowanie komina  żelbetowego kotłowni DPM WPEC w Koszalinie.

·      Zabezpieczenie antykorozyjne masztu radiokomunikacji lądowej WPEC przy Placu Wolności w Koszalinie.

·      Powłoki  malarskie na obiekcie Elewator Konin O.P.P.Z.M. PZZ w Poznaniu.

 

     Dokumentacje techniczne

·      Orzeczenie o stanie posadzki betonowej na terenie kotłowni w ECII w Gdańsku.

·      Ocena stanu technicznego zbiornika wody pitnej w Siemianowicach-Bytkowie oraz opracowanie koncepcji i kosztorysu jego prac rewaloryzacyjnych,  GPW Katowice.

·      Ocena stanu technicznego i sposób naprawy płyt dachowych oraz konstrukcji żelbetowej naświetli hali d-7 należącej do PPDiUR "Odra" w Świnoujściu.

·      Ocena stanu technicznego i opracowanie sposobu rekonstrukcji zbiornika wody pitnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skwierzynie.

·      Ocena stanu technicznego i koncepcja remontu akcelatora nr 2 Huty Cynku "Miasteczko Śląskie".

·      Ocena stanu technicznego estakady wraz z analizą przyczyn uszkodzenia konstrukcji w strefie podporowej belki z podaniem sposobu naprawy, B.P. Przemysłu Drzewnego w Barlinku.

·      Koncepcja uszczelnienia trzech segmentów wraz z dylatacjami tunelu w Żegiestowie PKP Oddział Drogowy Nowy Sącz.

·      Koncepcja uszczelnienia przecieków komór filtracyjnych w Zakładzie Produkcji Wody Kozłowa Góra w Wymysłowie WPWiK w Katowicach.

·      Koncepcja naprawy zbiornika wyrównawczego ścieków, zbiorników retencyjnych oraz studzienek Zakładu Koksowniczego "PRZYJAŹŃ" w Dąbrowie Górniczej.

·      Koncepcja naprawy uszkodzonych elementów konstrukcyjnych zbiornika węgla Elektrowni Turów w Bogatyni.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń zbiornika żelbetowego V=500m3 oraz filtrów żwirowych Elektrowni Siersza w Trzebini.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń zbiornika ścieków przepompowni w Czarnkowie WPWiK w Pile.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń stropów nad rozdzielniami elektrycznymi Cukrowni "Glinojeck".

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń słupów hali elektrolizy Huty Aluminium Konin.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń sklepienia tunelu komunikacyjnego Huty Szczecin.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń przepompowni ścieków surowych Oczyszczalni Ścieków w Zelowie.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń przecieków i spękań akceleratora nr 2 Elektrowni ŁAZISKA w Łaziskach Górnych.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń posadzek i ścian części podziemnej silosów cukru oraz ścian żelbetowych części podziemnej pompowni Cukrowni Ropczyce.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń piwnic maszynowni WZ, tunelu energetycznegoWZ i piwnicy maszynowni WG Huty Aluminium Konin.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń nieszczelnych kanałów kablowych Elektrociepłownia Siekierki w Warszawie.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń mostu w Jaworze DODP w Krakowie.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń leja spustowego w żelbetowej komorze zbiornika Imhoffa WPWiK Poznań, Zakład w Nowym Tomyślu.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń konstrukcji żelbetowej akceleratorów nr 1 i 2 Zakładu Energetycznego Gorzów.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń komory kontaktowej ozonowni Zakładu Produkcji Wody w Kalinku PWiK w Łodzi.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń i uszczelnienia mogielnika żelbetowego ZSO "POLAM-WILKASY" w Giżycku w celu zatrzymania emisji do podłoża składowanych w nim odpadów oraz zahamowania destrukcji budowli.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń czterech zbiorników wyrównawczych okrągłych oraz prostokątnej komory napowietrzania oczyszczalni ścieków Zakładów Włókien Chemicznych "ELANA" w Toruniu.

·      Koncepcja naprawy uszkodzeń akcelatora, zbiornika prostokątnego oraz łączącego je kanału żelbetowego Zakładów Rafineryjnych w Gdańsku.

·      Koncepcja naprawy konstrukcji żelbetowej Zakładu Przeróbczego KWK "Katowice".

·      Koncepcja likwidacji przecieków fundamentów wywrotnic wagonowych, tuneli nawęglania i pompowni ścieków zneutralizowanych Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

·      Analiza konstrukcyjno-budowlana rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia w Goczałkowicach oraz podłoża pod kątem rzeczywistych możliwości jego stabilizacji, GPW Katowice.


Strona główna <<