Naprawy i renowacja zbiorników betonowych. Remonty, modernizacje i renowacje konstrukcji żelbetowych i betonowych: zapór, tuneli, ujęć i stacji uzdatniania wody do picia, oczyszczalni ścieków i umocnień grobli. Remonty i uszczelnianie zbiorników wody pitnej, izolacje, wzmocnienia, powłoki wodoszczelne z zapraw natryskowych mineralnych zawierających mikrokrzemionkę lub z zapraw polimerowo-cementowych, hydroizolacje, uszczelnienia, wypełnianie pustek, szpachlowanie materiałami typu PCC, uszczelnianie i klejenie żelbetu, drewna, iniekcje uszczelniające, naprawy ubytków betonu, dylatacji, rys, pęknięć, złącz i szczelin dylatacyjnych. Działamy na terenie całego kraju.